Dövlət Rüsumları

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər (Dövlət rüsumu haqqında AR Qanununa əsasən)

Dövlət rüsumunun məbləği

16.1 Pasportların və vizaların verilməsinə görə:       

 

16.1.2. ümumvətəndaş pasportların alınması məqsədi ilə sənədlərin səfirlikdə və ya konsulluqda tərtib edilib göndərilməsinə görə

55 ABŞ Dolları

16.1.3. ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilrnəsinə görə

40 ABŞ dollar

16.1.4. xarici ölkələrin səfirliklərinə və konsulluqlarına viza rəsmiləşdirilməsi üçün verilən notaya görə

4 Manat

16.1.5. səfirliklərə və konsulluqlara vizaların vizaların verilməsinə dair göstərişlərin göndərilməsinə görə

4 manat

16.1.6. Şəxsi dəvətlə, turist sifəti ilə işgüzar və kommersiya sifəti işgüzar və kommersiya işləri ilə əlaqədar dövlət və ictimai siyasi təşkilatlar və eləcə də xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan özəl strukturların müraciəti ilə adi giriş vizası (3-90 gün) verilməsinə görə;

 

16.1.6.1. Birdəfəli giriş vizası

20 ABŞ dolları

16.1.6.7. Çoxdəfəli giriş-çıxış vizası

350 ABŞ dolları

16.1.8. Turistlərin (yalnız turist vauçeri və ya turist göndərişini təqdim edənlərə şamil olunur) və şəxsi kontraktla təhsil alan tələbələrin vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün

20 ABŞ dollar

16.1.9. Tranzit vizaların rəsmiləşdirilməsi üçün:

 

16.1.9.1. Adi tranzit vizası;

20 ABŞ dollar

16.1.9.2. İkidəfəli tranzit vizası;

40 ABŞ dollar

16.2. Vətəndaşlıq məsələləri ilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə:

 

16.2.1. vətəndaşlığın bərpa edilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə;

150 ABŞ dolları

16.2.2. vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə

400 ABŞ dollar

16.3VVAQ məsələlərinə dair konsulluq əməliyyatlarına görə:

 

16.3.1. nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə;

40 ABŞ dollar

16.3.2. boşanmanın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə;

40 ABŞ dollar

16.3.3. Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada itkin düşmüş və ya ruhi xəstəlik nəticəsində və ya cinayət əməli törətdiklərinə görə 3 ildən artıq müddətə məhkum olunmuş şəxslərə boşanmanın qeydə alınmasına görə;

10 ABŞ dollar

16.3.4. adın, soyadın, ata adının dəyişdirilməsinə (nikahla əlaqədar olan hallar istisna olmaqla) dair materialların rəsmiləşdirilməsinə görə;

50 ABŞ dollar

16.3.5. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında arxiv materiallarına əsasən təkrar şəhadətnamələrin verilməsinə görə;

40 ABŞ dollar

16.3.6. doğum, ölüm, nikah və boşanma haqqında akt qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin, əlavələrin edilməsi və akt qeydlərinin bərpa olunması ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsinə görə;

20 ABŞ dollar

16.3.7. xarici ölkələrin VVAQ orqanları tərəfindən nikahın qeydə alınması məqsədi ilə subaylıq haqqında arayışın verilməsinə görə.

30 ABŞ dollar

16.4Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə:

 

16.4.1. sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə (hər sənəd üçün):

 

16.4.1.1. Azərbaycan Respublikasında;

4 Manat

16.4.1.2. ölkə xaricində.

25 ABŞ dollar

16.5. Sənədlərin leqallaşdırılmasına görə:

 

16.5.1. Azərbaycan Respublikasında

4 Manat

16.5.2. xarici ölkədə

50 ABŞ dollar

16.6. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə:

 

16.6.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak istisna olmaqla, əmlakdan, o cümlədən avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək və ona sərəncam vermək, kredit əməliyyatlarını yerinə yetirmək hüququ verən etibarnamələrin notariat təsdiqinə görə;

50 ABŞ dollar

16.6.2. müxtəlif şəxslərdən və idarələrdən poçt yolu ilə daxil olmuş pul vəsaitlərinin, bağlamaların, korrespondensiyaların bank idarələrindən alınması və ona sərəncam verilməsi barədə etibarnamələrin təsdiqinə görə;

25 ABŞ dollar

16.6.3müqavilələrin və əqdlərin notariat təsdiqinə görə:

 

16.6.3.1. əmlak bölgüsü, zaminlik və digər qiymətləndirilməyən müqavilələrin təsdiqinə görə;

75 ABŞ dollar

16.6.3.2. qiymətləndirilən digər müqavilələrin təsdiqinə görə;

150 ABŞ dollar

16.6.3.3. avtonəqliyyatın özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilənin təsdiqinə görə;

100 ABŞ dollar

16.6.3.4. sair müqavilələrin təsdiqinə görə

50 ABŞ dollar

16.6.4. təhsil, əmək, VVAQ sənədlərinin surətinin, həmçinin bu sənədlərdən çıxarışların təsdiq edilməsinə görə;

20 ABŞ dollar

16.6.5. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının diplomatik nümayəndəliklərdə və konsulluqlarda saxlanılan əmlak və maliyyə sənədlərinin surətlərinin və onlardan çıxarışların verilməsinə görə;

20 ABŞ dollar

16.6.6. imzaların həqiqiliyinin notariat təsdiqinə görə (hər sənəd üçün);

60 ABŞ dollar

16.6.7. Sənədin tərcüməsi və eyni zamanda tərcümənin düzgünlüyünün notariat təsdiqinə görə (hər səhifə üçün):

 

-          xarici dillərdən

20 ABŞ dollar

-          xarici dillərə

40 ABŞ dollar

16.6.8. qəyyumun təyin edilməsinə dair aktın tərtib edilməsinə görə;

50 ABŞ dollar

16.6.9. əmlakın idarə edilməsinə dair qəyyumun hesabatının təsdiq edilməsinə görə;

50 ABŞ dollar

16.6.10. vərəsəlik əmlakının siyahısının tərtib edilməsinə və bu əmlakın mühafizə olunması üçün qəbul edilməsinə görə;

100 ABŞ dollar

 

16.6.11. maraqlı şəxslərin xahişinə əsasən təqdim edilmiş siyahı əsasında əmlakın yoxlanılmasına görə;

100 ABŞ dollar

16.6.12. vəsiyyətnamənin notariat təsdiqinə görə;

100 ABŞ dollar

16.6.13. miras qoyanın xahişinə əsasən vəsiyyətnaməyə hər hansı dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsinə görə;

100 ABŞ dollar

16.6.14. vəsiyyətnamənin konsulluqda saxlanmasına görə;

100 ABŞ dollar

16.6.15. Konsulluğun vəzifəli şəxsi tərəfindən vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə görə;

200 ABŞ dollar

16.6.16. malların və digər əmlakın satışına görə;

100 ABŞ dollar

16.6.17. Konsulluqda sənədlərin (vəsiyyətnamə istisna olmaqla) saxlanmasına görə;

20 ABŞ dollar

16.6.18. pulun, qiymətli kağızların və sair qiymətli əşyaların (miras istisna olmaqla) saxlanmasına görə (hər ay üçün);

50 ABŞ dollar

16.6.19. əmlakın və pul məbləğlərinin aidiyyətı üzrə çatdırılması üçün 6 aylıq müddətədək ümumi depozitə qəbul edilməsinə görə (hər ay üçün);

50 ABŞ dollar

16.6.20. icra qeydlərinin aparılmasına görə;

30 ABŞ dollar

16.6.21. sənədlərin diplomatik poçtla hüquqi şəxslərin ünvanına göndərilməsinə görə;

100 ABŞ dollar

16.6.22. xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəminin yüklənməsi və ya boşaldılmasına dair şəhadətnamənin, digər arayışların və bəyannamələrin verilməsinə görə.

50 ABŞ dollar

16.7. Digər konsul əməliyyatlarına görə.

20 ABŞ dollar


 

Arxiv üzrə axtarış